MLT wie, że ochrona Twojego towaru od wyjazdu do przyjazdu jest bardzo ważna, dlatego oferujemy Lądowe Ubezpieczenie ładunku na czas przejazdu. Ten rodzaj ubezpieczenia pokrywa przypadki takie jak kradzież i kolizja, a także inne ryzyka.

WAŻNE: Wszelka odpowiedzialność firmy transportowej jest ograniczona zgodnie z krajowymi lub międzynarodowymi przepisami i konwencjami. Konwencja CMR dla transportu drogowego ogranicza odpowiedzialność przewoźników do 8,33 SDR* za 1 kg masy brutto (około 10 Euro za kg)

Ubezpieczanie towaru to zapewnienie ochrony towaru przed nieprzewidywalnymi kradzieżami, incydentami załadunkowymi lub wypadkami drogowymi.