ჩვენი გამოცდილება საბაჟო პროცედურებში მსოფლიოს მასშტაბით, რომელიც რამდენიმე ათწლეულს მოიცავს, დაზოგავს თქვენს სამუშაო დროს და ფულს და აგაცილებთ დროის კარგვას თქვენი საქონლის ექსპედირებისას, რაც ხარჯებთანაა ასოცირებული. MLT-ს მსოფლიო შესაძლებლობა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვუზრნველყოთ თქვენი მთლიანი მიწოდება ჩქვენი ყოვლისმომცველი ქსელის მეშვეობით. იმპორტიორი ხართ თუ ექსპორტიორი, რომელიც ეძებს საქონლის მიწოდების ქსელს ან უბრალოდ გჭირდებათ მოწყობილობის საერთაშორისო გადაზიდვა რაც შეიძლება სწრაფად, ჩვენ მოვაგვარებთ საბაჟო და განბაჟების პროცესებს თქვენს ნაცვლად.

ჩვენი საბაჟო მომსახურება მოიცავს შემდეგ ელემენტებს:

  • საბაჟო საწყობი
  • შიდა და გარე დამუშავებასთან დაკავშირებული განბაჟება
  • დაბრუნებული საქონლის განბაჟება
  • განბაჟება და სატრანზიტო დეკლარაცია (T1/T2/T- NCTS)
  • საექსპორტო დეკლარაციის მომზაება (EX1)
  • სპეციალური საბაჟო დოკუმენტების გამოყენება, როგორიცაა EUR.1, A.TR, T2 L, და ა.შ.