რამდენიმე ათწლეულის მომცველი გამოცდილების წყალობით MLT-მ შექმნა მესამე მხარე გადამზიდავების, დამზღვევების, საბაჟო აგენტების და კონსულტანტების დიდი ქსელი, რაც გვეხმარება სხვადასხვა ტიპის ტვირთის ტრანსპორტირების მართვაში და მთლიან პროცესზე სრული კონტროლის შენარჩუნებაში. ჩვენ გაგვაჩნია ყველა მოწყობილობა იმისთვის, რომ მოვაგვაროთ ნებისმიერი პრობლემა - მოსალოდნელი თუ მოულოდნელი სახის. ყველა ამ სახის მომზადება უზრუნველყოფს  თქვენი საქონლის უსაფრთხო და დროულ მიწოდებას.

MLT ლიცენზირებულია და დაზღვეულია როგორც 3PL სერვისის პროვაიდერი.